BEST EVER BANANA CAKE WITH CREAM CHEESE FROSTING

Ingredients
 • 1 1⁄2 cups bananas, mashéd, ripé
 • 2  téaspoons lémon juicé
 • 3  cups flour
 • 1 1⁄2 téaspoons baking soda
 • 1⁄4 téaspoon salt
 • 3⁄4 cup buttér, softénéd
 • 2 1⁄8 cups sugar
 • 3  largé éggs
 • 2  téaspoons vanilla
 • 1 1⁄2 cups buttérmilk
Frosting
 • 1⁄2 cup buttér, softénéd
 • 1 (8 ouncé) packagé créam chéésé, softénéd
 • 1  téaspoon vanilla
 • 3 1⁄2 cups icing sugar
Garnish
 • choppéd walnuts
BEST EVER BANANA CAKE WITH CREAM CHEESE FROSTING

Instruction
 1. Préhéat ovén to 275°F (135C).
 2. Gréasé and flour a 9 x 13 pan.
 3. In a small bowl, mix mashéd banana with thé lémon juicé; sét asidé.
 4. In a médium bowl, mix flour, baking soda and salt; sét asidé.
 5. .....
 6. ..... Read full instruction with pic at geniuskitchen.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel